Nohol

no' Hol #

Merkintöjä paq'batlhin alussa olevasta no' Hol -pätkästä.

Kielioppi #

  • OSV-sanajärjestys
  • Ja-rakenteessa jokaisen substantiivin jälkeen tulee Dya eikä vain viimeisen kuten nykykielessä
  • Nykykielestä kadonneet verbietuliitteet: he-ei mitään 'u- ja he-niitä me-

Äännemuunnos #

no' Hol tlhIngan Hol
a e
aa ay
b b
ch ?
D D
(tavun alussa) Dy j
(tavun lopussa) Di j
e I
g' gh
i u
j j
l l
m m
n n
ng ng
o a
oo aw
oy ay
p p
q q
q' H
r r
(tavun alussa) sy, sr S
(tavun lopussa) si, sru S
(tavun alussa) t t
(tavun lopussa) t '
ty ch
(tavun lopussa) ti ch
tlh tlh
u o
v v
w w
' '
'q Q

Sanasto #

no' Hol tlhIngan Hol Käännös
bengDoq bIngDaq alla
Doq' DaH nyt
Dur Dor loppua
Dya je ja
Dyav jev myrsky
g'ir ghur kasvaa
g'ub ghob taistella
jotlh jatlh puhua
juqmut joqmo'? koska hulmusi ?
lil lul taistella
lub lob totella
moy' may' taistelu
mu'qberet moQ'bara Mok'bara
netab nIteb yksin
nev nIv ylivertainen
pung pong antaa (nimi)
qoD qaD haastaa
qom qam jalka
qoot Qaw' tuhota
quq' qoH hölmö
q'op Hap aine
q'usru HoS voima
q'uti Hoch kaikki
q'uty Hoch kaikki virhe paq'batlhissa?
srib Sub kiinteä
srim Sum ympärillä
sye'q SIQ kärsiä jstkin
syisi SuS myrsky
teq tIq sydän
tog' tagh aloittaa
tub tob testata
tunsroot tonSaw' liike
tyem tam hiljainen
tyan chen muotoutua
tyo cha' kaksi virhe paq'batlhissa?
tyot cha'DIch toinen
tlhengon tlhIngan klingoni
tlhip tlhup kuiskata
viv vuv arvostaa
wob wab ääni
'ach 'ech ?? ?
'eDi 'Ij kuunnella
'qin Qun jumala
'qi'tu' QI'tu' paratiisi
'usru HoS energia virhe paq'batlhissa?
-bat -be' ei
-ba' -be' ei
-Det -DI' kun
-DoDi -Daj -nsa/-nsä
-Doq -Daq -ssa/-ssä
-g'oty -ghach -uus/-yys
-lit -lu' (passiivi)
-maa -mey (monikko)
-maq' -moH aiheuttaa
-mut -mo' takia
-q'ot -Ha' epä-
-toq' -taH jatkuva
-tyiq -chuq toisiaan
-tyuq' -choH alkaa
-'ag' -egh itseään
li- lu- he-sen
me- - he-ne
'u- - he-ei mitään
(c) Klingonin harrastajat ry