Esittely

Klingonin kielen esittely

Mikä on klingon?

Klingon on Marc Okrandin 80-luvulla Star Trek -elokuvia varten kehittämä keinotekoinen kieli. Se on elokuvissa esiintyvien klingonien äidinkieli. Televisiosarjoissa ei sen sijaan puhuta oikeaa klingonia lukuunottamatta aivan tuoreimpia sarjoja.

Minkälainen kieli klingon on?

Klingon ei muistuta mitään tiettyä ihmisten kieltä, mutta sen yksittäiset ominaisuudet muistuttavat eri kieliä. Sen kielioppi perustuu sanojen taivuttamiseen useissa eri muodoissa. Taivutusmuodot muodostetaan lisäämällä päätteitä sanojen perään. Klingonissa on 36 verbipäätettä ja 26 substantiivipäätettä.

Miksi oppia klingonia?

  1. Se on hauskaa ja haasteellista!
  2. Klingonia oppimalla voi oppia uuden näkökulman eri kieliin
  3. Voit tutustua muihin samanmielisiin ihmisiin

Äänteet

Klingonissa on viisi vokaalia ja 20 konsonanttia. Osa äänteistä merkitään isoilla kirjaimilla ja osa pienillä.

Kielioppi

Sanajärjestys

Klingonissa sanajärjestys on objekti-predikaatti-subjekti.

Myös adjektiivit ovat verbejä. Niitä saa käytettyä määreinä laittamalla määritettävän sanan perään.

Etuliitteet

Klingonissa verbeihin tulee lisätä etuliite, joka kertoo sekä tekijän että kohteen.

Päätteet

Klingonissa sekä substantiiveihin, että verbeihin voi lisätä päätteitä. Yhteensä klingonissa on 26 substantiivipäätettä ja 36 verbipäätettä.

(c) Klingonin harrastajat ry